Bildkälla: Stockfoto

Norsk Hydro sätter nya finansiella och hållbarhetsrelaterade mål - ska dela ut 70-80 procent av årets vinst

Norska aluminiumproducenten Norsk Hydro har i linje med tidigare mål förbättrat sin lönsamhet och arbetat för att skapa ett hållbara bolag under året. I samband med dagens kapitalmarknadsdag sätter Norsk Hydro nya mål och spikar planer på en stor utdelning.

Till följd av årets goda resultat planerar Norsk Hydro att dela ut 70-80 procent av den justerade vinsten 2021.

Lönsamhetsmässigt har Norsk Hydro levererat en avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital, RoaCE, på 13 procent det senaste året och framöver är målet att uppnå en RoaCE på 10 procent över en verksamhetscykel.

Vad gäller hållbarhet så ska Norsk Hydro nå nettonoll i utsläpp senast 2050 och som delmål i den resan ska utsläppen från verksamheten ha minskat med 30 procent fram tills 2030.

Vidare ska Norsk Hydro skapa kommersiella volymer av en produkt med nära nettonoll i utsläpp under 2022.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER