Bildkälla: Stockfoto

Nya förvaltare för Odin Global, som ökade 4,4 procent i augusti

Fonden Odin Global C steg 4,4 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,1 procent och är därmed bättre än index som har minskat 2,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.
skriven av ansvarig förvaltare Harald Nissen och Håvard Opland.

Under månaden bytte fonden förvaltare. Den tidigare förvaltaren Oddbjørn Dybvad valde att sluta. Istället tog Harald Nissen och Håvard Opland över förvaltandet av fonden.

Positiva bidragsgivare för månaden var HEICO Corp, Nibe Industrier, Microsoft Corp, Visa A och Alphabet C.

Förvaltarna skriver följande om HEICO.

"HEICO, som bland annat säljer delar till flygindustrin, har navigerat bra genom några tuffa månader. En stark balansräkning gör det möjligt för dem att betala utdelning och göra förvärv även om de går igenom en period med lägre efterfrågan. De håller sig också till investeringar i forskning och utveckling för att positionera sig för att få marknadsandelar när marknaden tar fart igen".

Negativa bidragsgivare under månaden var DCC, Cosntellation Software, Roper Technologies, Kerry Group och Bid Corp.

Vid månadsskiftet var fondens största innehav Constellation Software, IMCD Group, DCC och Lifco.
Odin Global C, %augusti, 2020
Fond MM, förändring i procent4,4
Index MM, förändring i procent5,4
Fond i år, förändring i procent0,1
Index i år, förändring i procent-2,8
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER