I SAMARBETE MED SKOGSFONDEN BALTIKUM
Bildkälla: Stockfoto

Nyemission fördubblar skogsinnehavet och ökar värdet

nyemission Baltisk skog påminner om svensk skog men kan förvärvas till ett betydligt lägre pris. Detta tar Skogsfond Baltikum fasta på. Fonden siktar nu på att ta in 202 miljoner kronor för att kunna fortsätta investera i högavkastande skogsfastigheter.

Den alternativa investeringsfonden Skogsfond Baltikum har redan förvärvat 7713 hektar skogsmark i Lettland och Litauen. Den pågående kapitalanskaffningen ska möjliggöra en fördubbling av innehavet.  

– Ju större skogsportföljen blir, desto högre värde per hektar förväntas den uppnå. Om nyemissionen fulltecknas innebär det att vi kan nå vårt arealmål om 15 000 hektar innan utgången av 2023, berättar Carl Olén, vd på Skogsfond Baltikum.

  Carl Olén, vd på Skogsfond Baltikum

Baltiska skogar ger god chans till avkastning

Att det erfarna teamet bakom fonden riktat in sig på Baltikum trots att skog finns även på hemmaplan är ett strategiskt val.

– Priset för produktionsskog är mellan 50 – 80 procent lägre i Baltikum jämfört med södra Sverige, samtidigt som tillväxten är minst lika bra. I Litauen får vi över det dubbla per avverkad kubikmeter jämfört med förvärvspriset. Generellt är det även en lägre risk för skadedjur samt brand- och stormskador i Baltikum, och våra erfarna skogsförvaltningsteam på plats ser till att skogen sköts på ett ändamålsenligt sätt, säger Carl Olén.

Planen är att öka skogsproduktionen genom plantering och därmed förena investerarnytta med klimatnytta. Ökad tillväxt innebär dubbel klimatnytta genom mer koldioxidinlagring i växande skog och ökad substitutionseffekt, vilken uppstår när skogsråvaran ersätter fossila material.

Skogsinvestering innebär riskspridning

För investeraren är inkludering av skog i portföljen ett effektivt sätt att nå diversifiering, menar Carl Olén. 

– Det är nog många som under 2021 har gjort goda vinster på börsen och som nu behöver balansera om sin portfölj genom en trygg placering med lägre risk. En investering i Skogsfond Baltikum innebär exponering mot baltisk skog, ett motståndskraftigt tillgångsslag som förenar god tillväxt och lågt pris, säger Carl Olén.

Fonden har som mål att uppnå en genomsnittlig årlig avkastning om 7–9 procent fram till placeringshorisonten år 2026. Då är planen att sälja av innehavet och dela ut vinsterna till investerarna. Rätt köpare kommer inte att bli svår att hitta, spår Carl Olén.

– Bolagen SCA, Södra och IKEA säkerställer framtida försörjning av skogsråvara genom förvärv av stora konsoliderade skogsportföljer i Baltikum, där priset historiskt varit upp till 45 procent högre per hektar jämfört med enskilda skogsfastigheter. Vi förväntar oss att arealmålet om 15 000 hektar kommer att innebära en betydande portföljpremie vid den slutliga avyttringen, säger Carl Olén.

Nyemissionen i korthet

Värdepapper:                      Skogsfond Baltikum A

Emissionsvolym:                   maximalt 202 MSEK

Teckning:                            till och med 20 januari

Teckningskurs:                    1010 SEK per A-aktie

NAV-kurs:                            1084 SEK per A-aktie

Skogsinnehav:                                  7 713 hektar

Målareal:                               minst 15 000 hektar

Avkastningsmål:  7-9 procent i genomsnitt per år

Läs mer om nyemissionen här

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med skogsfonden Baltikum. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER