Bildkälla: Stockfoto

Nyhetsrapportering kan ha en effekt på de ekonomiska konjunktursvängningarna visar studie

Nyhetsrapporteringen i media kan vara en förklaring till svängningarna i konjunkturen och arbetslösheten. Det visar en studie från Uppsala Universitet, Cornelluniversitetet och Boston College.

Studien menar att nyhetsrapporteringen kan förklara uppemot 20 procent av svängningarna i BNP och 40 procent av rörelserna i arbetslösheten.

Påverkan sker oavsett om rapporteringen som förmedlas är korrekt eller inte.

"Nyhetsmedier är inte bara passiva förmedlare av ekonomisk information, utan kan också direkt påverka konjunktursvängningarna genom sitt urval av vad som rapporteras", uppger Stefan Pitschner, forskare i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Forskargruppen bakom studien har utvecklat en teoretisk modell som hjälper att förklara samt analysera ekonomin. Modellen bedömer bland annat att lågkonjunkturen i USA mellan 2008 och 2009 sannolikt förvärrats av nyhetsrapporteringen.

"Under krisen fokuserade amerikanska nyhetsmedier främst på några få sektorer som upplevde svårigheter, som till exempel bilindustrin och finanssektorn. Det skedde på bekostnad av rapportering om utvecklingen inom andra sektorer som gick relativt bra, vilket gjorde företagen alltför pessimistiska, något som sannolikt väsentligen förvärrade krisen", skriver Uppsala Universitet.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER