Bildkälla: Stockfoto

Obducat ökar omsättningen men minskar orderingången – handelskriget påverkar

Obducat ökar omsättningen men minskar orderingången – handelskriget påverkar

Teknikbolaget Obducat ökade omsättningen samt minskade orderingången och förlusten i det andra kvartalet. Bolaget spår ett positivt helårsresultat.

Omsättningen uppgick till 10 miljoner kronor (9,7), en ökning med 3 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -9,3 miljoner kronor (-9,7).

Resultatet före skatt var -9 miljoner kronor (-9,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,12 kronor (-0,15).

Orderingången landade på 6,1 miljoner kronor (21,2), en minskning med 71 procent mot föregående år. Orderstocken har svällt till 80,1 miljoner kronor (46,9).

Obducat skriver i rapporten att orderingången var sämre än väntat. Det har också skett fördröjningar.

"Fördröjningarna är i flertalet fall en konsekvens av den efterfrågenedgång som handelskriget mellan USA och Kina bidragit till och som huvudsakligen drabbar våra kunder inom elektronik och halvledarindustrin. Viss återhämtning förväntas för andra halvåret men givet den osäkerhet som finns i marknaden så förväntar vi oss inte en ökad orderingången 2019 jämfört med 2018", skriver tech-bolaget i rapporten.

Obducat siktar på att nå ett positivt helårsresultat.

"Vårt mål är att lyckas med en positiv utveckling av Obducat och mot bakgrund av den orderstock vi tog med oss in i 2019 förväntar vi oss att kunna uppnå ett positivt resultat för helåret 2019", skriver bolaget.

Obducat, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Orderingång 6,1 21,2 -71,2%
Nettoomsättning 10 9,7 3,1%
Rörelseresultat -9,3 -9,7
Resultat före skatt -9 -9,5
Resultat per aktie, kronor -0,12 -0,15
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER