Bildkälla: Stockfoto

Obstecare ökar intäkterna samtidigt som förlusten steg i andra kvrtalet

Obstecare ökar intäkterna samtidigt som förlusten steg i andra kvrtalet

Medicinteknikbolaget Obstecare redovisar ökande intäkter samtidigt som förlusten steg i andra kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 0,3 miljoner kronor (0,2), en ökning med 50 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -2,1 miljoner kronor (-0,9).

Resultatet före och efter skatt var -2,2 miljoner kronor (-0,9). Resultat per aktie hamnade på -0,13 kronor (-0,07).

Obstecare har under andra kvartalet tillförts 9,6 miljoner kronor genom en nyemission. Claes Blanche, tidigare säljchef, har tillträtt som tillförordnad vd.

Obstecare har fördjupar samarbetet med CCSI och man har i samråd beslutat att ytterligare stärka underlaget gällande riskanalysen för att säkra ett positivt beslut från FDA. Den slutliga FDA-ansökan beräknas vara inskickad innan utgången av tredje kvartal i år.

"Under hösten kommer vi att genomföra ett antal betydande marknadsaktiviteter, både i Sverige samt internationellt, som kommer att ge positiva säljresultat både på kort och lång sikt. Framtiden för Obstecare ser positiv ut", kommenterar vd Claes Blanche i delårsrapporten.

Obstecare, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 0,3 0,2 50,0%
Rörelseresultat -2,1 -0,9
Resultat före skatt -2,2 -0,9
Nettoresultat -2,2 -0,9
Resultat per aktie, kronor -0,13 -0,07
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER