Bildkälla: Stockfoto

Odin Global C ökade 3,08 procent i oktober - undervikt USA - övervikt UK, Kanada och Sverige

Fonden Odin Global C steg 3,08 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,27 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 31,73 procent och är därmed bättre än index som har ökat 24,56 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltarduo bestående av Harald Nissen och Håvard Opland.

"Siffrorna för det tredje kvartalet från bolagen är starka och till och med bättre än väntat, vilket har lett till ytterligare upprevideringar av estimat och stigande aktiekurser", skriver förvaltarna.

Fonden nämner inget om eventuella förändringar i portföljen. Bästa innehav under månaden var IMCD Group, Microsoft och Constellation Software medan svagaste bidragsgivarna var Visa, Burford Capital och MTY Food Group. Största innehav vid periodens utgång var IMCD Group, Constellation Software och Lifco med andelar om 7,65, 7,35 respektive 4,53 procent.

Fonden har en rejäl undervikt för USA medan man har en rejäl övervikt för Storbritannien, Kanada och Sverige.

Förvaltarna lyfter fram franska Dassault Systemes, ett bolag som man menar levererar en stark tillväxt från 90 procent av sina produkter.

"Vi ser att fler kunder väljer att använda sin 3DExperience-plattform, vilket kommer att öka inträdesbarriärer och möjligheter över flera lager. Dessutom kommer övergången till en större andel molnbaserade tjänster att öka lönsamheten över tid", skriver förvaltarna.

Odin Global C, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent3,08
Index MM, förändring i procent3,27
Fond i år, förändring i procent31,73
Index i år, förändring i procent24,56
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER