Bildkälla: Stockfoto

Odin Global C ökade 4,15 procent i april - portföljen består av 30 kvalitetsbolag

Fonden Odin Global C steg 4,15 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,07 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 14,65 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltarduo bestående av Harald Nissen och Håvard Opland.

Inledningsvis skriver förvaltarna att rapportsäsongen för första kvartalet nu i stort sett är över för fondens innehav. Över lag har rapporterna varit starka och många bolag har kommit in med marginaler högre än analytikernas förväntningar.

Fondens främsta bidragsgivare under april var brittiska Burford Capital.

"Burfords affärsidé är i korthet att finansiera och driva rättstvister. Men rättstvister följer inte en viss tidsplan utan intäkterna faller ut när tvisten regleras vilket därför gör att resultatet varierar kraftigt från kvartal till kvartal. I vissa kvartal kommer helt sonika fler tvister att avgöras och regleras vilket driver resultatet, medan vissa kvartal bjuder på det motsatta. Det är därför viktigt att följa resultaten över längre tidsperioder för att få en bild av den avkastning Burford har på det kapital de använder för att driva rättstvisterna, och i vilken utsträckning de lyckas använda realiserade vinster för att generera framtida inkomster", kommenterar förvaltarna.

Även IMCD, som är fondens näst största innehav, levererade god avkastning under perioden. I rapporten framgick det att bruttointäkterna ökade med 9 procent och rörelseresultatet med hela 20 procent mot bakgrund av en god kostnadskontroll.

"Under april sålde vi våra sista aktier i den svenska värmepumpstillverkaren NIBE och vi har fortsatt att minska vår position i svenska Indutrade. Portföljen består i dag av 30 innehav med en väsentligt högre tillväxt, ROE och marginalutveckling än jämförelseindex. Anledningen till fondens starka avkastningshistorik kan till stor del förklaras av vår kvalitativa inriktning mot lönsamma och beprövade affärsmodeller med starka marginaler, låg skuldsättning och långsiktigt gynnsam tillväxtpotential", skriver förvaltarna avslutningsvis.

Odin Global C, %april, 2021
Fond MM, förändring i procent4,15
Index MM, förändring i procent1,07
Fond i år, förändring i procent14,65
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER