Bildkälla: Stockfoto

Odin Global C ökade 7,84 procent i mars - särskilt fokus på ESG-relaterade risker

Fonden Odin Global C steg 7,84 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 7,25 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,29 procent och är därmed sämre än index som har ökat 11,86 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltarduo bestående av Harald Nissen och Håvard Opland.

Fondens främsta bidragsgivare under månaden var Imcd Group, Constellation Software och Dcc. Svagaste bidragsgivarna under perioden var Nibe, Ball Corp och Beazley.

"Fonden är positionerad i bolag med förutsägbar och lönsam resultatutveckling. Fonden har därför en betydande exponering mot IT-mjukvarubolag. Mjukvarubolag har ofta mycket nära kundrelationer vilka ger företagen ett prisövertag, såsom kanadensiska Constellation Software och tyska SAP", skriver förvaltarna inledningsvis.
Under den senaste månaden har fonden haft möten med sex av sina bolag som tillsammans står för drygt 25 procent av det totala kapitalet. Förvaltarna skriver att utöver återkommande ämnen som resultatutveckling och långsiktig strategi har de haft ett särskilt fokus på ESG-relaterade risker och problemställningar.

"ODIN har i år satt ett särskilt fokus på modernt slaveri – ett övergripande begrepp som handlar om olika situationer där människor utsätts för grov exploatering. För våra bolag med decentraliserade affärsmodeller och komplexa leveranstjänster kräver det bra policys och rutiner som minskar risken för sådana typer av incidenter. Det brittiska hälso- och säkerhetskonglomeratet Halma utmärker sig på ett positivt sätt med sitt tydliga fokus och genom sitt partnerskap med välgörenhetsorganisationen Stop The Traffik. Vi kommer att fortsätta att följa upp företagens arbete på ESG-området framöver", kommenterar Nissen och Opland.

Den geografiska fördelningen var i stort fokuserad mot USA där 37,97 procent av fondens tillgångar var investerade. Även Storbritannien utgjorde en betydande del med 14,10 procent allokerat kapital.

Odin Global C, %mars, 2021
Fond MM, förändring i procent7,84
Index MM, förändring i procent7,25
Fond i år, förändring i procent10,29
Index i år, förändring i procent11,86
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER