Bildkälla: Stockfoto

Odin Global minskade 2,95 procent i september - lyfter fram Thermo Fisher och Judges Scientific

Fonden Odin Global C minskade 2,95 procent i september, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 2,61 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 27,79 procent och är därmed bättre än index som har ökat 20,62 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Harald Nissen och Håvard Opland.

Inledningsvis skriver förvaltarna att hälsokonglomeratet Thermo Fisher hade sin kapitalmarknadsdag under september där man meddelade att bolaget har reviderat upp sina estimat för organisk tillväxt under perioden 2023 till 2025 och räknar nu med en årlig tillväxt på 7 till 9 procent.

"Den främsta tillväxtdrivaren kommer att vara affärsområdet Biopharmaceutical, som idag står för 56 procent av den totala försäljningen. Genom vår investering i bolaget får vi god indirekt exponering mot attraktiva marknader inom bioteknik och läkemedel utan att ta risker relaterade till patent och prispress", skriver förvaltarna.

Vidare vill man även lyfta fram Judges Scientific.

"Bolaget har hittills i år inte gjort några förvärv, vilket vi ser som ett tecken på ett disciplinerat förhållningssätt, då det inte råder någon brist på förvärvskandidater på en marknad för mätinstrument som är mycket fragmenterat", skriver förvaltarna.

Vid månadsskiftet hade fonden störst exponering mot industrivaror och tjänster med en exponering om 39,59 procent. Näst störst sektorexponering hade informationsteknik med 29,20 procent.

Bland de främsta bidragsgivarna under månaden fanns HEICO, Thermo Fisher Scientific samt Topicus. I den negativa vågskålen fanns Indutrade, Lifco och Diploma.

De största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Constellation Software, IMCD Group och DCC med portföljvikter om 7,32, 7,09 respektive 4,74 procent.

Odin Global C, %september, 2021
Fond MM, förändring i procent-2,95
Index MM, förändring i procent-2,61
Fond i år, förändring i procent27,79
Index i år, förändring i procent20,62
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER