Bildkälla: Stockfoto

Odin Global ökade 1,3 procent i december - Förvärvsbaserade bolag bidrog starkt till avkastningen under året

Fonden Odin Global C steg 1,3 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,0 procent och är därmed bättre än index som har ökat 1,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Harald Nissen och Håvard Opland.

"Fondens största positioner stod sig väl genom ett tufft år och bidrog avsevärt till fondens meravkastning. I synnerhet bidrog våra förvärvsbaserade företag, som IMCD och Lifco, med en gedigen fundamental utveckling trots utmanande marknadsförhållanden. Constellation Software, som är ägare till ett antal olika mjukvaruföretag, hade också en stark resultatutveckling", skriver förvaltarna.

Opland och Nissen uppger att innehav som under året gick sämst var bolag som påvekades av nedläggningen av skolor, restauranger, hotell och kontor. Bland enskilda innehav nämns restaurangägaren MTY Food Group, matsalsoperatören Compass och matleverantören Bid Corporation.

Avslutningsvis nämner förvaltarna att de under året köpte in sig i flera starka digitala affärsmodeller, som Microsoft, Visa, Amazon och Dassault. Genom köp i Thermo Fisher och det amerikanska industriföretaget IDEX ökades även exponeringen mot hälsa.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet IMCD, Constellation Software och Lifco med portföljvikterna 7,78, 7,37 respektive 5,84 procent.

Störst branschexponering hade fonden vid tidpunkten mot industrivaror och tjänster, informationsteknik och finans.


Odin Global C, %december, 2020
Fond MM, förändring i procent1,3
Index MM, förändring i procent-0,4
Fond i år, förändring i procent6,0
Index i år, förändring i procent1,3
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER