Bildkälla: Stockfoto

Odin Global ökade 4,67 procent i augusti - Ball bidrog till avkastningen

Fonden Odin Global C steg 4,67 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,87 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 31,68 procent och är därmed bättre än index som har ökat 23,86 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltarduo bestående av Harald Nissen och Håvard Opland.

Efter en stark kursutveckling under det första halvåret var Ball en av fondens främste bidragsgivare även under augusti. Bolaget presenterade i inledningen av månaden en stark rapport. Ball har meddelat att de ska investera i stora kapacitetsökningar och förvaltarna förväntar sig en god avkastning på dessa investeringar.

Mjukvarubolaget Topicus har mer än fördubblat sitt marknadsvärde sedan februari. Jämfört med förra året har intäkterna ökat med 54 procent, där majoriteten kommer från förvärv. Underliggande organisk tillväxt, som förvaltarna menar att de övervakat noga, har ökat med cirka 8 procent.

Bland fondens största innehav fanns Constellation Software, IMCD Group och Lifco med portföljvikter om 7,17, 6,95 respektive 4,71 procent.

De fem största bidragsgivarna till fondens avkastning i augusti var IMCD Group, Topicus, Constellation Software, Ball och Judges Scientific.

Odin Global C, %augusti, 2021
Fond MM, förändring i procent4,67
Index MM, förändring i procent2,87
Fond i år, förändring i procent31,68
Index i år, förändring i procent23,86
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER