Bildkälla: Stockfoto

Odin Global steg med 3,29 procent i juni - Constellation Software största innehavet

Fonden Odin Global C steg 3,29 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,22 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 17,41 procent och är därmed sämre än index som har ökat 17,66 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltarduo bestående av Harald Nissen och Håvard Opland.

Bland innehaven som gynnade avkastningen under perioden fanns Constellation Software, Lifco, Topicus och Microsoft. På den negativa sidan fanns MTY Food Group, Burford Capital och Heico.

"Det första halvåret präglades av en gradvis återöppning av världsekonomin, då en allt större andel av befolkningen har vaccinerats. En ökad efterfrågan på varor och tjänster har satt stor press på leveranskedjorna, och vi har sett en betydande prisökning på transporttjänster, råvaror och ett antal andra insatsfaktorer. Ett högre inflationstryck har i sin tur lett till en höjning av de långa räntorna", kommenterar förvaltarna.

De företag som hittills har gett bäst avkastning är i råvaru- och energibolag, cykliska industribolag och banker som gynnas av högre räntor.

I år har tre nya företag köpts in till fonden i form av Beazley, Topicus och Volution Group.

Största innehavet i fonden vid månadsskiftet var Constellation Software med en portföljvikt på 7,27 procent. Fonden låg även relativt tungt i Imcd och Dcc med exponeringar på 6,89 och 4,87 procent.

USA var den region med mest allokerat kapital, exponeringen uppgick till 38,18 procent.

Industrivaror och tjänster var den bransch med störst exponering, portföljvikten uppgick inför juli till 40,58 procent.

Odin Global C, %juni, 2021
Fond MM, förändring i procent3,29
Index MM, förändring i procent4,22
Fond i år, förändring i procent17,41
Index i år, förändring i procent17,66
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER