Bildkälla: Stockfoto

Odin Norge C steg 2,19 procent i januari - gynnades av bland annat Borregaard

Fonden Odin Norge C steg 2,19 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,72 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Vigdis Almestad.

De fem bästa bidragsgivarna under januari månad var Borregaard, Yara International, Aker, Multiconsult och Equinor.

"Aker ASA köper via dotterbolaget Aker Horizons 75 procent av aktierna i Mainstream Renewable Power till ett transaktionsvärde på 900 miljoner euro. Mainstream verkar globalt inom vind- och solenergi med en portfölj på 1,4 GW under uppbyggnad eller i drift och en ytterligare beräknad rörledning på 10 GW. Aker Horizons investerar i förnybar energi och teknik som rör utfasning av fossila bränslen, och kommer inom en snar framtid att listas på Euronext Growth med efterföljande notering på Oslo Børs inom ett år", kommenterar förvaltaren.

Missgynnade avkastningen under perioden gjorde innehaven i bland annat Schibsted, Subsea 7 och Tomra Systems.

På branschbasis var finans den sektor med störst exponering, portföljvikten låg på 21,26 procent. Material samt industrivaror och tjänster hade en allokering om 17,39 respektive 16,69 procent.

Trots reducering av positioner var det största innehavet inför februari Borregaard med 7,03 procent av tillgångarna investerade. Almestad var även positiv till Yara International och Telenor där 6,44 respektive 4,99 procent av tillgångarna var allokerade. De tio största innehaven sammantaget utgjorde omkring 45 procent.

Odin Norge C, %januari, 2021
Fond MM, förändring i procent2,19
Index MM, förändring i procent0,72
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER