Bildkälla: Stockfoto

Odin Norge minskade 0,10 procent i september - Borregaard störst i portföljen

Fonden Odin Norge C minskade 0,10 procent i september, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,40 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 27,37 procent och är därmed bättre än index som har ökat 22,79 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltaren Atle Haugehar.

Initialt uppger förvaltaren att den norska börsen likt övriga världen mötte mer motvind än tidigare under året.

Månadens nyheter kretsade kring möjliga effekter av fastighetsbolaget Evergrandes betalningssvårigheter samt oroligheter kring höjd inflation och de logistiska utmaningar som många branscher står inför.

"Som vi har skrivit om tidigare i våra månadsrapporter är det en viktig fråga hur bestående effekterna är. Det bör vi inte spekulera i här, det finns både tecken på att priserna har en negativ effekt på efterfrågan ("icke-permanent") och att utmaningarna kommer att ta lång tid att lösa ("permanent"). Vi vill dock lägga till att det finns en del tecken på att företag har problem med sin egen produktion, vilket naturligtvis kan påverka resultatet" avslutar Haugehar.

Vid månadens slut hade fonden totalt 26 innehav där Borregaard och Kongsberg var de största.

Bästa bidragsgivarna var Equinor, följt av Aker BP. De bolag som hade störst negativ påverkan på portföljen var Tomra och Atea.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER