Bildkälla: Stockfoto

Odin Norge ökade 2,10 procent i augusti - Multiconsult, Equinor och Tomra Systems bidrog till avkastningen

Fonden Odin Norge C steg 2,10 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,22 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 26,86 procent och är därmed bättre än index som har ökat 21,09 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Vigdis Almestad och Atle Hauge.

Inledningsvis skriver förvaltarna att den norska marknaden fortsatte sin goda utveckling i augusti.

"Rapportsäsongen för andra kvartalet är nu över, och återigen har företagen i portföljen levererat siffror som stöder våra förväntningar på långsiktigt värdeskapande. Det är alltid så att de faktiska resultaten avviker något från konsensusuppskattningarna, och det är extremt sällsynt att en enda kvartalsrapport i sig är tillräcklig för att förändra vår uppfattning om ett fall", skriver förvaltarna.

Förvaltarna har tidigare pekat på bubbeltendeser i delar av marknaden och nu menar de att det är helt klart att vissa av dessa bubblor är på väg att spricka, alternativt redan har gjort det.

"Aktiemarknaden kan vara en hård skola att gå i, och det är nu uppenbart att en del investerare har bränt sig på företag utan en tillräckligt bra affärsmodell, position och ekonomisk styrka", avslutar förvaltarna.

Bland fondens mest positiva bidragsgivare fanns Multiconsult, Equinor och Tomra Systems. Bland fondens mest negativa bidragsgivare fanns Yara International, Kongsberg och Subsea 7.

Fondens enskilt största innehav var vid månadsskiftet Borregaard, Kongsberg och Multiconsult med portföljvikter om 8,13, 5,81 respektive 5,19 procent.

Odin Norge C, %augusti, 2021
Fond MM, förändring i procent2,10
Index MM, förändring i procent2,22
Fond i år, förändring i procent26,86
Index i år, förändring i procent21,09
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER