OECD tror på högre global BNP-tillväxt framöver

Världsekonomin väntas växa med 3,9 procent både under 2018 och 2019. Det framgår av Interim Economic Outlook från OECD som publicerats på tisdagen.

Annons

Prognosen är en viss höjning från den senaste rapporten i november då BNP-tillväxten för 2018 angavs till 3,7 procent följt av en ökning med 3,6 procent under 2019.

OECD pekar främst på att skattesänkningarna och förväntade utgiftsökningar i USA samt förväntade finansiella stimulanser i Tyskland bidrar till den höjda prognosen.

För USA väntas tillväxten bli 2,9 procent i år och 2,8 procent 2019. I november låg prognosen på en tillväxt med 2,5 respektive 2,1 procent för.

 

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser