Bildkälla: Stockfoto

Öhman Hälsa och Ny Teknik minskade 3,82 procent i augusti - räntetoppen kan vara nära

Fonden Öhman Hälsa och Ny Teknik minskade 3,82 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 7,27 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Viktor Elmsjö.

Inledningsvis skriver förvaltaren att Stockholmsbörsen var den svagaste börsen i Norden under månaden. Starkast utveckling bjöd samtidigt den danska börsen på.

"Likt tidigare har räntor varit i fokus och bidragit till volatilitet när den amerikanska tioåringen stigit. Räntenedgångar i slutet av månaden gav dock viss optimismen på börserna då den amerikanska arbetsmarknadsrapporten visade på en något mer dämpad sysselsättningsutveckling vilket ger hopp om att den amerikanska centralbanken är klar med räntehöjningarna", skriver Elmsjö.

De mest positiva bidragsgivarna till fondens avkastning under månaden var Raysearch och Sobi. I den negativa vågskålen fanns samtidigt Bonesupport och Hansa Biopharma. Bonesupport backade något efter att man levererat stark avkastning under året.

Framöver menar förvaltaren att räntor och konjunkturutvecklingen står i fokus för marknaden.

"Svagare konjunkturutveckling talar för en något mer dämpad tillväxt för bolagens vinster men förhoppningen om en något mildare nedgång ger stöd åt börserna. Centralbankernas agerande blir också avgörande för börsens kortsiktiga utveckling, även där råder stor osäkerhet kring de kommande räntebeskeden. Om centralbankerna, med den amerikanska i spetsen, signalerar att räntetoppen är nådd kan detta ge stöd åt börsen."

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Camurus, Astra Zeneca och Zealand Pharma med portföljvikter om 6,6, 5,8 respektive 5,3 procent.

Gällande fondens geografiska exponering var Sverige, Danmark och USA de största regionerna med 47,3, 21,5 respektive 8,2 procent av fondens allokering.

Öhman Hälsa och Ny Teknik, %augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent-3,82
Fond i år, förändring i procent7,27
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER