Bildkälla: Stockfoto

Ökad förlust för Aquaporin under 2021

Danska Aquaporin, som är verksamt inom vattenteknik, redovisar en ökad omsättning och rörelseförlust under 2021 jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen steg 61,8 procent till 8,9 miljoner danska kronor (5,5). Tillväxten går att hänföra till den kommersiella utvecklingen inom Drinking Water där två strategiska nyckelkunder bidrog med cirka 5 miljoner danska kronor.

Justerat ebitda-resultat uppgick till -74,8 miljoner danska kronor (-67,5).

Justerat rörelseresultat blev -93,7 miljoner danska kronor (-85,9).

Resultatet före skatt var -137,2 miljoner danska kronor (-89,3).

Resultatet efter skatt blev -131,8 miljoner danska kronor (-123,4), och per aktie -14,0 danska kronor (-15,0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -115,2 miljoner danska kronor (-59,0).

Likvida medel uppgick till 143,3 miljoner danska kronor (1,5).

Guidningen för 2022 är att omsättningen uppgår till 20-30 miljoner danska kronor, vilket motsvarar en tillväxt på 125-140 procent från 2021. Justerat ebitda och justerat rörelseresultat väntas landa på 90-100 miljoner respektive 105-115 miljoner danska kronor.

Aquaporin uppger i rapporten också att man upphört med all sin aktivitet med ryska kunder, vilket kan få en negativ påverkan på lönsamheten under 2022.

Aquaporin, Mdkk20212020Förändring
Nettoomsättning8,95,561,8%
EBITDA, justerat-74,8-67,5
Rörelseresultat, justerat-93,7-85,9
Resultat före skatt-137,2-89,3
Nettoresultat-131,8-123,4
Resultat per aktie, dkk-14,0-15,0
Kassaflöde från löpande verksamhet-115,2-59,0
Likvida medel143,31,5
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER