Bildkälla: Stockfoto

Ökade järnmalmspriser drog upp LKAB:s omsättning i andra kvartalet

LKAB redovisar ökad omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskat rörelseresultat, men ökad nettovinst.

Annons

Omsättningen uppgick till 6 160 miljoner kronor (5 689), en ökning med 8 procent mot föregående år. Förbättringen beror i huvudsak på ett högre järnmalmspris.

Genomsnittligt spotpris för järnmalm för kvartalet uppgick till 65 dollar per ton (63)
och pelletspremien var på en fortsatt hög nivå.

Rörelseresultatet blev 931 miljoner kronor (1 153), med en rörelsemarginal på 15,1 procent (20,3). Nedgången härrör främst till följd av högre kostnader för avsättningar för samhällsomvandling med 435 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 1 300 miljoner kronor (1 224). Resultatet efter skatt blev 1 092 miljoner kronor (968), en ökning med 13 procent mot föregående år.

Produktionsvolymen sjönk till 6,1 miljoner ton (6,3). Leveransvolymerna uppgick till 6,4 miljoner ton (6,6) med en pelletsandel på 84 procent (84). Nedgången uppges vara hänförlig till produktionsstörningar inom Division Norra. Underliggande rörelseresultat var 15 procent högre än föregående år.

LKAB bedömer att överutbudssituationen inom järnmalmsfines kommer att bestå, vilket sätter press på järnmalmspriserna samtidigt som premien för högförädlade järnmalmsprodukter bedöms vara fortsatt hög.

"Efterfrågan på LKAB:s pellets är fortsatt stark och strategin med att maximera pelletsproduktionen ligger fast. LKAB fortsätter arbetet med fokus på lönsamhet och produktivitetsförbättringar för ökad konkurrenskraft. Arbetet med samhällsomvandlingen är inne i en intensiv fas med ökat antal förvärv, vilket innebär ökade utbetalningar under det kommande året", uppger bolaget.

LKAB, MkrQ2-2018Q2-2017Förändring
Nettoomsättning6 1605 6898,3%
Rörelseresultat9311 153-19,3%
Rörelsemarginal15,1%20,3%
Resultat före skatt1 3001 2246,2%
Nettoresultat1 09296812,8%

Länkar och källor:

mb.cision.com

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser