Bildkälla: Stockfoto

Omnicar får in nära 20 miljoner kronor från optionslösen inkluderat top-down-garanti

Mjukvarubolaget Omnicar meddelar att cirka 90 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO2 nyttjats för teckning av cirka 17,4 miljoner aktier till teckningskursen 1 krona per B-aktie. Det innebär att bolaget tillförs cirka 17,4 miljoner kronor före emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande.

"Det är mycket glädjande att se den höga nyttjandegraden som uppnåddes. Det lyckade utfallet visar att det finns ett förtroende för OmniCar från aktieägarnas sida, vilket tyder på att vi lyckats uppnå och realisera på viktiga milstolpar under det senaste tolv månaderna. Vi fortsätter att utforska den stora potential som bolaget besitter och vi ämnar realisera detta genom ett hårt arbete framöver, säger vd Mikkel Christensen i en kommentar.

Top-down-garantin för att säkerställa den sista delen i teckningen av optionslösen tas i anspråk. En riktad emission om cirka 2,1 miljoner kronor kommer att genomföras till garanterna, vilket innebär att Omnicar totalt sett får in det fulla beloppet om 19,5 miljoner kronor före emissionskostnader.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER