Bildkälla: Stockfoto

Omnicar minskar omsättning men förbättrar resultatet i fjärde kvartalet

Mjukvarubolaget Omnicar redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen sjönk 15,8 procent till 3,2 miljoner kronor (3,8). Jämfört med det tredje kvartalet har omsättningen ökat med 30 procent.

Rörelseresultatet blev -1,1 miljoner kronor (-1,3). Resultatet tyngs av satsningen på OmniCarService, vilket gör att resultatet blev en förlust. För helåret gör bolaget en rörelsevinst om 0,4 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var -1,7 miljoner kronor (-1,5).

Resultatet efter skatt blev -1,5 miljoner kronor (-1,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,08).

Företagets SaaS-verksamhet fortsätter att ge intäkter om 2,0-2,5 miljoner kronor per kvartal och företaget ser inga förändringar i detta. OmniCarService väntas passera SaaS-affären under det andra halvåret trots covid-19. Prognosen om 25 miljoner intäkter på rullande basis under 2021 upprepas.

Framöver kommer företaget att sjösätta en ny sajt och investera i IT-infrastruktur för att kunna hantera sitt dealflow.

Omnicar, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning3,23,8-15,8%
Rörelseresultat-1,1-1,3
Resultat före skatt-1,7-1,5
Nettoresultat-1,5-1,5
Resultat per aktie, kronor-0,06-0,08
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER