Bildkälla: Stockfoto

Omnicar minskar omsättningen i andra kvartalet, resultatet tyngs av nedlagt dotterbolag

Omnicar minskar omsättningen i andra kvartalet, resultatet tyngs av nedlagt dotterbolag

Mjukvarubolaget Omnicar redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Förlusten ökade rejält på grund av nedskrivningar efter att danska dotterbolaget likviderats.

Omsättningen uppgick till 2,8 miljoner kronor (3,4), en minskning med 18 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var -31,9 miljoner kronor (-9,4).

Resultatet efter skatt blev -32,8 miljoner kronor (-9,3). Resultatet tyngs av kostnader på cirka 30 miljoner kronor kopplat till att dotterbolaget Omnicar A/S i Danmark försatts i konkurs.

Resultat per aktie hamnade på -2,26 kronor (-0,64).

För det tredje kvartalet räknar Omnicar med att redovisa positiva siffror, före noteringskostnader, och en försäljning som är i nivå med årets andra kvartal.

Omnicar, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 2,8 3,4 -17,6%
Resultat före skatt -31,9 -9,4
Nettoresultat -32,8 -9,3
Resultat per aktie, kronor -2,26 -0,64
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER