Bildkälla: Stockfoto

Omnicar ökar omsättningen men försämrar resultatet - ska fortsatt investera i verksamhetsutvecklingen

Mjukvarubolaget Omnicar redovisar ökande omsättning men försämrat och negativt resultat i det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen steg 83,3 procent till 4,4 miljoner kronor (2,4).

Rörelseresultatet blev -3,1 miljoner kronor (0,6).

Resultatet före och efter skatt var -3,4 miljoner kronor (0,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,11 kronor (0,011).

Likvida medel uppgick till 2,0 miljoner kronor (0,7).

Under det tredje kvartalet kommer Omnicar fortsatt att investera i bilar, personal, IT och marknadsföring.

Vidare kommer bolaget fortsatt att månatligen rapportera nyckeltal för att vara transparenta mot sina aktieägare.

Omnicar, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning4,42,483,3%
Rörelseresultat-3,10,6
Rörelsemarginal25,0%
Resultat före skatt-3,40,2
Nettoresultat-3,40,2
Resultat per aktie, kronor-0,110,011
Likvida medel2,00,7185,7%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER