Bildkälla: Stockfoto

OmniCar tappar intäkter och ökar förlusten i första kvartalet

OmniCar tappar intäkter och ökar förlusten i första kvartalet

Mjukvarubolaget OmniCar redovisar lägre intäkter och ökad förlust i första kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk till 2,9 miljoner kronor (4,0), en minskning med 28 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -5,2 miljoner kronor (-0,9). Resultatet före skatt var -5,0 miljoner kronor (-1,0).

Resultatet efter skatt blev -5,0 miljoner kronor (-0,7). Resultat per aktie hamnade på -0,34 kronor.

Likvida medel var på 29,8 miljoner kronor (1,1) per den 31 mars. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -4,9 miljoner kronor (-2,5) i första kvartalet.

OmniCars mål för 2018 är följande:
* 1 000 kunder på bolagets plattform
* 23 000 serviceavtal på bolagets plattform
* Lansering i Sverige den 1 augusti
* Lansering i Norge den 1 oktober

OmniCar, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 2,9 4,0 -27,5%
Rörelseresultat -5,2 -0,9
Resultat före skatt -5,0 -1,0
Nettoresultat -5,0 -0,7
Resultat per aktie, kronor -0,34
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER