Bildkälla: Stockfoto

Omnicar vänder till vinst trots lägre omsättning

Omnicar vänder till vinst trots lägre omsättning

Mjukvarubolaget Omnicar vänder till vinst på en lägre omsättning i det första kvartalet, jämfört med året innan.

Omsättningen sjönk 40,0 procent till 2,7 miljoner kronor (4,5).

Rörelseresultatet blev 0 miljoner kronor (-5).

Resultatet före och efter skatt var 0,3 miljoner kronor (-4,7).

Resultat per aktie hamnade på 0,02 kronor (-0,32).

”Vår omvandling är nu slutförd och vi har en solid utgångspunkt för 2020. Vi kan uppvisa vinstsiffror och vår kundbas är lojal och nöjd. Som företag har vi inte drabbats allvarligt av covid-19, främst för att vi har gjort en enorm ansträngning för att bli ett slimmat företag och vårt fokus har varit på att ingå långsiktiga kontrakt med våra kunder”, säger vd Claus Hansen.

Bolaget kommer i juni att ge en guidning för 2020. Förväntningarna är att andra kvartalet blir lika lönsamt som det föregående.

Omnicar, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 2,7 4,5 -40,0%
Rörelseresultat 0 -5
Resultat före skatt 0,3 -4,7
Nettoresultat 0,3 -4,7
Resultat per aktie, kronor 0,02 -0,32
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER