Bildkälla: Stockfoto

Omval av styrelsen föreslås i Aerowash

Aktieägarna i flygplanstvättbolaget Aerowash kallas till årsstämma torsdagen den 24 juni i Stockholm. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Större aktieägare föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna
Niklas Adler, Joakim Adler, Jan Nilsson, Lars Westlund samt Johan Lundquist. Omval föreslås av Jan Nilsson som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner att tre av styrelseledamöterna deltog i den riktade nyemissionen som genomfördes den 19 maj.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 8 miljoner och högst 32 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER