Bildkälla: Stockfoto

Omval av styrelsen föreslås i Arbona

Aktieägarna i investeringsbolaget Arbona kallas till årsstämma tisdagen den 16 juni. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Håkan Blomdahl, Fredrik Grevelius, Fredrik Isberg och Andreas Bergsten samt styrelsesuppleanten Martin Zetterström.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare i form av högst 522 000 aktier eller köpoptioner.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER