Bildkälla: Stockfoto

Omval av styrelsen föreslås i Arise

Aktieägarna i vindkraftsbolaget Arise kallas till årsstämma onsdagen den 5 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelse, innebärande omval av Jon Brandsar, Joachim Gahm, Maud Olofsson och Johan Damne som styrelseledamöter. Omval föreslås av Joachim Gahm som styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER