Bildkälla: Stockfoto

Onsdagens rapportfavoriter i sammandrag

Onsdagens rapportfavoriter i sammandrag

Vinnarna och förlorarna bland några av onsdagens rapporterande bolag.

Plejd rapporterar ökad omsättning och vinst under fjärde kvartalet

Teknikbolaget Plejd, som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation, redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Plejd föreslår noll kronor i utdelning.

"Försäljningen fortsätter att öka kraftigt, orderbok och leveranser har redan i mitten av februari passerat den totala nettoomsättningen för 2017", skriver bolaget i rapporten.

Axkid ökade resultatet rejält i fjärde kvartalet - slog tillväxt - lönsamhetsprognoserna i 2017

Bilbarnstoltillverkaren Axkid redovisar ökad omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även högre vinst.

Bolagets försäljningstillväxt estimeras till 20-30 procent över en konjunkturcykel. Styrelsen har fastslagit en 10 procentig rörelsemarginal som lönsamhetsmål under de närmaste tre åren. 

Försäljningen ökade med 75 procent till drygt 76 miljoner kronor under helåret 2017. 

"Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med 2017 eftersom tillväxten är långt högre än vår årliga prognos på 20–30 procent över en konjunkturcykel. Genom vårt konsekventa lönsamhetsarbete och den starka tillväxten levererade Axkid en 15 procentig EBITDA marginal vilket är 5 procent bättre än prognosen", kommenterar vd Daniel Johanson. 

"Den förbättrade lönsamheten möjliggör ytterligare investeringar i produktutveckling samt en bättre kommersiell plattform", tillägger han. 

Anoto minskar omsättning men ökar rörelseresultat under fjärde kvartalet

Teknikbolaget Anoto redovisar minskande omsättning och lägre förlust under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Perioden tyngdes av extraordinära kostnader kopplat till omstrukturering och kostnadsbesparingar som gjorts under året. 

Anoto är nu färdiga med sin kostnadsbesparing och omstrukturering och kvartalet tyngdes med 16,4 miljoner kronor i extraordinära kostnader för att städa upp i bolagets balansräkning. 

"Utan den negativa inverkan av dessa extraordinära poster nådde boolaget i själva verket break-even under kvartalet", uppger bolaget i rapporten.

Overheadkostnaderna för kvartalet uppgick till 108 miljoner kronor, att jämföra med 339 miljoner samma period i fjol. 

Finepart minskar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet - orderstock upp

Verkstadsbolaget Finepart redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust. Orderstocken växte samtidigt.  Finepart föreslår 0 kronor i utdelning.

Orderstocken var 5,5 miljoner kronor (3,2). Under perioden har företaget plockat två order bland annat från Google och en klocktillverkare i Schweiz. 

"Finepart går in i 2018 med en orderstock (5,5 miljoner kronor) på två maskiner och en prospektlista med mycket intressanta kunder. En av våra utmaningar under 2018 kommer vara att processa våra kundprospekt i ett högre tempo än tidigare, för att på så sätt nå till fler avslut. Detta skulle ge förutsättningar att öka vår försäljning väsentligt", skriver vd Christian Öjmertz i en kommentar.

PowerCell tredubblade omsättningen i fjärde kvartalet

Powecell tredubblade omsättningen under fjärde kvartalet 2017 jämfört med samma period året innan. Bolaget redovisar dock ett försämrat rörelseresultat för perioden.

”Det är glädjande att försäljningen har trefaldigats sedan föregående år och att våra kostnader för industrialisering och produktutveckling följer plan. Samtliga prioriterade segment har ökat sina försäljningsaktiviteter och vi ställer om från en utvecklingsfokuserad organisation till att bli allt mer kundorienterad. Det är därför med glädje vi kan skapa värde för miljön, våra kunder och PowerCells aktieägare”, säger Per Wassén i vd-kommentaren.

Veteranpoolen ökar intäkterna och resultatet i fjärde kvartalet

Bemanningsbolaget Veteranpoolen ökar intäkterna och resultatet i fjärde kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal föregående år. Bolaget föreslår 0,55 kronor per aktie i utdelning för 2017.

Det är bolagets första rapport efter noteringen på Aktietorget den 30 januari. HomeMaid delade ut aktierna i Veteranpoolen till sina aktieägare.

"Under det fjärde kvartalet 2017 uppgick omsättningen till 59,9 miljoner kronor ed en vinst efter skatt om 3,3 miljoner kronor motsvarande en vinstmarginal om 5,5 procent. Kvartalet präglades av framgångar inom företagssegmentet och fortsatt stora volymer på det stora specifika uppdraget som fortlöpt under året", kommenterar vd Mats Claesson i bokslutskommunikén. 

Genesis IT ökar omsättning men satsningar tynger resultatet

Affärssystembolaget Genesis IT redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar samtidigt minskad vinst då satsningar tynger ned resultatet. Det visar siffror som rör moderbolaget.  Genesis IT föreslår 0 kronor i utdelning.

Resultatet har påverkats av satsningar. 

"Vi kommer under 2018 fortsätta med våra satsningar inom försäljning och marknadsföring.

Dessa kommer dels bestå av fortsatta kampanjer i både traditionella och digitala media men kommer dessutom utökas till fler initiativ – allt för att nå ut till de rätta målgrupperna i syfte att positionera iFenix som en attraktiv helhetslösning inom molnbaserade affärssystem", skriver vd Tommy Flink i rapporten. 

"När vi nu stänger böckerna för helåret 2017 konstaterar vi att viktiga steg framåt har tagits på flera områden inom bolaget. Vi har genomfört stora investeringar, större än någonsin tidigare, i försäljnings- och kommunikationsarbetet", skriver han vidare och betonar att satsningarna är nödvändiga för att säkerställa långsiktig tillväxt för bolaget. 

[widget_subscribe]

Gold Town Games ökade omsättningen och förlusten i fjärde kvartalet

Spelutvecklingsbolaget Gold Town Games ökade omsättningen under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även en ökad förlust.

Bolaget lanserade i november 2017 World Hockey Manager globalt. 

"Bolaget går nu in i en expansiv fas där vi utvecklar två produkter, World Hockey Manager och det kommande World Football Manager. För att kunna motsvara de höga förväntningar som vi ställer på oss själva och vårt arbete så växer företaget skalenligt", uppger vd Pär Hultgren i rapporten. 

Crown Energys omsättning minskar och resultat minskar under fjärde kvartalet

Crown Energy redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

"2017 har varit ett av det mest händelsefulla i Crown Energys historia och verksamheten har vuxit substantiellt i och med förvärvet av ESI Group, vilket har adderat ett helt nytt affärsområde. Bolaget har nu en stärkt finansiell bas och samtidigt en lönsam och utvecklingsbar verksamhet med positiva kassaflöden som ytterligare stärker bolagets ekonomiska och operationella ställning", skriver vd Andreas Forsell i rapporten. 

"I och med förvärvet av ESI Group och dess verksamhet samt Cement Funds lösen av optioner under december 2017 så har bolaget ett fortsatt adekvat rörelse- och investeringskapital för fortsättningen", skriver bolagets vd vidare.

Rootfruit minskade omsättningen något i fjärde kvartalet - höjer tillväxtmålet för 2018

Chipstillverkaren Rootfruit redovisar minskad omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar oförändrat resultat. 

"Den minskade försäljningen förklaras delvis av kundernas försiktiga försäljningsprognoser inför jul- och nyårsförsäljningen. Detta fick till följd att bolagets produkter tog slut för snabbt i butik utan möjlighet till påfyllnad sista veckan av året. Konsekvensen blev tappad försäljning i slutet av december, samtidigt som vi nu har fått en positiv effekt på försäljningen i januari, då kunderna fyllde på sina tomma lager", uppger vd Thomas Lindström. 

Trots en allt tuffare konkurrens på marknaden säger sig bolaget fortsätta att ta marknadsandelar hos sina viktigaste kunder. Hos Axfood, ett av Sveriges ledande dagligvarubolag, är man nu den största aktören inom premiumchips. 

På lång sikt är målet att inom 5 år omsätta 100 miljoner kronor med en nettoresultatnivå om 10 procent. 

"De aktieägare som följt oss länge känner till att vi medvetet prioriterat tillväxt framför lönsamhet. Nu är tiden mogen för att skall vi skall fortsätta växa, med lönsamhet", avslutar vd:n. 

Compare-IT ökar intäkterna i tredje kvartalet, orderingången steg rejält

Teknikbolaget Compare-IT redovisar ökade intäkter i det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret, november 2017 till januari 2018. Orderingången steg rejält. 

Orderingången ökade med drygt 170 procent under tredje kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 1,7 miljoner kronor (0,6). Bolagets avtalskunder inom smarta hem har tydligt kommit igång med sina beställningar under kvartalet.

Compare-IT meddelade tidigare idag att bolaget ingår ett strategiskt partnerskap med Softhouse där bolagen ska ta fram en integrationsplattform för smarta fastigheter. I samband med detta investerar Softhouse Invest i Compare-IT och tecknar drygt 13 procent av i den pågående företrädesemissionen.

"Sammantaget har vi idag en unik, skalbar och kommersiell lösning för smarta hem. Vi har slutit avtal med ett flertal hustillverkare och skaffat en bra position på marknaden. Vi vill nu ta nästa steg och utveckla fler smarta digitala tjänster som baseras på användardata och som adderar ytterligare värde till boende och fastighetsägare. Vi genomför nu en offensiv emission för att inte tappa momentum utan ta vara på de fina möjligheter som erbjuds oss. Vi ser med mycket stor tillförsikt på framtiden", kommenterar vd Kerstin Lindkvist Toms i delårsrapporten. 

EasyFill ökar omsättning men minskar rörelseresultat under fjärde kvartalet

Butiksinredningsbolaget EasyFill ökade omsättningen och redovisar små förändringar av sitt rörelseresultat i det fjärde kvartalet. Bolaget föreslår 0 kronor i utdelning (0).

Budgeten för EasyFill America är 2 miljoner dollar för 2018. Det skriver vd Håkan Sjölander i rapporten. Fjolåret levde inte upp till förväntningarna. 

"USA är världens största marknad för våra produkter. Att för oss nå en årsomsättning där på 2 miljoner dollar är en krusning på ytan. Rätt vad det är smäller det till i USA, det tror jag fullt och fast på. Antagligen snabbare än i Europa", skriver EasyFill-chefen. 

I Norden räknar bolaget med att underteckna ett viktigt avtal inom kort. 

"Som tidigare meddelats har vi förhandlat om centralavtal med Sveriges största butikskedja och inom de närmaste veckorna kommer avtalet att skrivas på och då kommer våra produkter in på företagets webbportal så handlarna kan beställa våra produkter direkt på nätet", skriver Sjölander. 

Han skriver också att man tar löpande order på den tyska marknaden och att den lokala chefen räknar med ett genombrott under 2018. 

OmniCar rapporterar förlust på 2,9 miljoner kronor - bolaget övertygat om att målet för 2018 nås

Mjukvarubolaget Omnicar rapporterar en förlust på 2,9 miljoner kronor i fjärde kvartalet. 

"Det är med stor glädje jag presenterar vår delårsrapport för fjärde kvartalet som visar att allt vi har prognostiserat har materialiserats och att vi är på väg att nå 100 miljoner kronor i återkommande intäkter vid slutet av 2020", kommenterar vd Claus T Hansen i delårsrapporten. 

Bolaget har i bokslutsrapporten börjat redovisat KPI:er för antalet bilhandlare och den genomsnittliga längden på servicekontrakten. 

Per den 28 februari har bolaget 268 implementerade bilhandlare som serviceavtalkunder. Det kan jämföras med det tidigare kommunicerade målet för 2017 om 200 kunder. Den genomsnittliga längden på servicekontrakten är 54. 

"I tillägg har vi en solid pipeline med bilhandlare och verkstäder och vi är väldigt övertygade om att vårt mål för 2018 kommer att uppnå", kommenterar vd:n. 

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER