Bildkälla: Stockfoto

Optifreeze genomför riktade nyemissioner på 17,4 miljoner kronor

Optifreeze genomför riktade nyemissioner på 17,4 miljoner kronor

Frysspecialisten Optifreeze genomför riktade nyemissioner på totalt 17,4 miljoner kronor. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigandet från stämman att emittera aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Optifreeze genomför en riktad nyemission av 996 920 aktier till externa investerare med en teckningskurs på 14,30 kronor per aktie, vilket motsvarar 14,3 miljoner kronor. Teckningskursen motsvarar en rabatt på 15 procent jämfört med stängningskursen den 12 juli.

Bolaget genomför även en riktad nyemission av 185 796 aktier till ett antal större aktieägare, styrelseledamöter och styrelseordförande med en teckningskurs om 16,90 kronor per aktie, motsvarande 3,1 miljoner kronor. Teckningskursen innebär att ingen rabatt utgår jämfört med stängningskursen den 12 juli.

De riktade emissionerna avser att säkerställa finansiering av bolagets rörelsekapital och den fortsatta utvecklingen av bolagets verksamhet. Bolaget emitterar 1,18 miljoner nya aktier och har därefter 11,06 miljoner aktier utestående.

"Jag är glad och stolt över det förtroende som marknaden har gett oss. Med denna emission kommer vi kunna ta oss med större hastighet mot våra mål. Planen ligger fast att ha ett positivt kassaflöde under 2020. Fördelen med riktad emission är att organisationen har kunnat fokusera på att leverera resultat. Vi är övertygade att under hösten kommer resultaten av våra ansträngningar synas", kommenterar Eda Demir Westman, vd för Optifreeze.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER