Bildkälla: Stockfoto

Optimobile avbryter företagsrekonstruktionen och ansöker om konkurs

Telekombolaget Optimobile, som tidigare idag handelsstoppats på Spotlight, avbryter planerna på företagsrekonstruktionen och ansöker istället om konkurs. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen ser inga möjligheter att fullgöra de förpliktelser som skulle följa av en fastställd ackordsuppgörelse.

Beslutet om konkurs baseras på att det inte gått att vända verksamhetens negativa resultatutveckling och kassaflöde, skriver styrelsen. Ansökan om konkurs kommer att lämnas in till Stockholms tingsrätt.

"Styrelsen har även analyserat och tagit ställning till ett antal uppvaktningar av företag som genom omvänt förvärv sökt en marknadsnotering, men efter genomgång har inget av dessa förslag haft egen ekonomisk bärighet som skulle kunnat bidra till en lönsam utveckling av bolaget. Internt har styrelsen funnit åtgärder som på sikt skulle kunnat få företaget lönsamt, men styrelsen har inte lyckats erhålla uthållig finansiering för dessa åtgärder", uppger bolaget.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER