Bildkälla: Stockfoto

Opus ökar omsättning men minskar rörelseresultatet

Opus ökar omsättning men minskar rörelseresultatet

Bilbesiktningsbolaget Opus ökade omsättningen med minskade rörelseresultatet under första kvartalet.

Omsättningen steg 6,5 procent till 674 miljoner kronor (633) med en organisk tillväxt på 0,3 procent.

Ebitda-resultat blev 113 miljoner kronor (144), med en ebitda-marginal på 16,8 procent (22,7).

Ebita-resultat blev 47 miljoner kronor (87), med en ebita-marginal på 7,0 procent (13,7). Justerat för engångskostnader om 32 miljoner kronor relaterat till Searchlights förvärv av bolaget var ebita 9 procent lägre för kvartalet.

Resultatet efter skatt blev 18 miljoner kronor (-17) och inkluderar orealiserade valutakursdifferenser om 47 miljoner kronor (-3).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 74 miljoner kronor (76).

"Vi förväntar oss att Covid-19 pandemin kommer att ha en negativ effekt på vår nettoomsättning och lönsamhet under en överskådlig framtid. Även om Opus har vidtagit drastiska åtgärder för att begränsa de finansiella effekterna av globalt minskade besiktnings- och reparationsvolymer tror vi att det finns en betydande risk för väsentliga effekter på omsättning och resultat. Trots temporära nedstängningar av besiktningsprogram i flera delar av världen är det för tidigt att estimera de fullständiga effekterna på Opus finansiella resultat och ställning", skriver Lothar Geilen i sitt vd-ord.

Opus, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 674 633 6,5%
EBITDA 113 144 -21,5%
EBITDA-marginal 16,8% 22,7%
EBITA 47 87 -46,0%
EBITA-marginal 7,0% 13,7%
Nettoresultat 18 -17
Kassaflöde från löpande verksamhet 74 76 -2,6%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER