Bildkälla: Stockfoto

Opus styrelse föreslås till omval

Opus styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i bilbesiktningsbolaget Opus kallas till årsstämma onsdagen den 13 maj i Göteborg. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna
François Dekker, Oliver Haarmann, Jonathan Laloum, Lothar Geilen, Katarina Bonde och Friedrich Hecker. Omval föreslås av François Dekker till styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, genom att införa det nya aktieslaget C-aktier med tillkommande omvandlingsförbehåll. Förslaget syftar till att möjliggöra för årsstämman att kunna besluta om införandet av långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare genom emission av C-aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst tio procent.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att införa ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare genom emission av C-aktier och teckningsoptioner.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER