Bildkälla: Stockfoto

Orezone får ny huvudägare i CRC via riktad nyemission till rabatt på 61 procent

Orezone får ny huvudägare i CRC via riktad nyemission till rabatt på 61 procent

Prospekteringsbolaget Orezone har fattat beslut om en riktad nyemission till den nya huvudägaren och industriella samarbetspartnern Caldera Ridge Capital, enligt ett pressmeddelande.

Emissionen omfattar drygt 73 miljoner aktier, motsvarande 29 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget efter genomförd nyemission, och innebär en utspädning om cirka 29 procent för befintliga aktieägare.

Teckningskursen är 5 öre per aktie, motsvarande en rabatt om 61 procent per aktie, och har fastställts "med beaktande av aktiens nuvarande börsvärde och aktiens volatilitet samt efter förhandlingar med CRC som skett på armlängds avstånd."

Betalning ska erläggas kontant vilket innebär att bolaget, före avdrag för emissionskostnader på uppskattningsvis 250 000 kronor, tillförs strax under 3,7 miljoner kronor. Vidare föreslås att ytterligare en eller två nya ledamöter från CRC väljs in i styrelsen.

CRC äger inte aktier i bolaget sedan tidigare. Styrelsens beslut om nyemission förutsätter godkännande av extra bolagsstämma vilken beräknas hållas i september 2018.

Styrelsen säger sig under lång tid ha haft på agendan att utvärdera, genomlysa och söka industriell samarbetspartner för verksamheten.

"Styrelsen har i sina aktiva val och utvärderingar valt att premiera och prioritera intressenter som har en industriell koppling, erfarenhet och kunskap inom prospektering och eller gruvnäringen och som kan bistå bolaget i dess utveckling av bolagets egendomar, såsom anrikning och vidareförädling av prospekteringsrättigheter till nästa steg. I samma utvärderingsprocess har också den potentiella partnerns finansiella status vägts in, så att samarbetspartnern har en långsiktig och tålmodig finansiell status", heter det.

I samband med att kallelsen till extrastämman publiceras kommer mer information gällande CRC planer för bolaget att lämnas.

Länkar och källor:

mb.cision.com

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER