Bildkälla: Stockfoto

Orgo Tech föreslår namnbyte till någon variant av Hubso

Orgo Tech föreslår namnbyte till någon variant av Hubso

Aktieägarna i teknikbolaget Orgo Tech kallas till årsstämma den 30 juni i Stockholm. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019.

Förslag till styrelse avses presenteras så fort som möjligt och senast i anslutning till årsstämman.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att bolaget byter namn till i första hand Hubso Group och därefter i fallande ordning Hubso Global, Hubso International eller Hubso Tech.

Styrelsen vill ha bemyndigande från årsstämman att besluta om nyemission av aktier, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER