Bildkälla: Stockfoto

Orgo Tech minskar omsättningen – fokuserar på intern utveckling

Orgo Tech minskar omsättningen – fokuserar på intern utveckling

Teknikbolaget Orgo Tech minskar omsättningen och ökar förlusten i det andra kvartalet. Företaget har som man påtalat tidigare lagt fokus på intern produktutveckling.

Omsättningen uppgick till 0,1 miljoner kronor (1,0), en minskning med 90 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -0,7 miljoner kronor (-0,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (-0,03).

Orgo Tech-chefen Alexander Winqvist skriver i rapporten att företaget sonderar marknaden och utvärderar potentiella förvärv. Företaget har ingått en avsiktsförklaring, vilket Finwire skrivit om tidigare. Om förhandlingarna fortgår enligt plan kan en eventuell affär ske nu i det tredje kvartalet.

Parallellt sker det samtal med andra potentiella bolag.

"Orgo Tech har nu avslutat årets andra kvartal och har fortsatt enligt plan som lades till grund under början av året. Som tidigare kommunicerats har Orgo Tech sedan inledningen av 2019 fokuserat på intern produktutveckling samt ett generellt effektiviseringsarbete för att på bästa sätt kunna anpassa bolagets intäkt- samt kostnadsstruktur inför framtiden", skriver Winqvist.

Han skriver också att bolaget enligt plan lanserat en ny version av biloptimeringstjänsten IMGO för Android.

Orgo Tech, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 0,1 1,0 -90,0%
Rörelseresultat -0,7 -0,3
Resultat före skatt -0,7 -0,3
Nettoresultat -0,7 -0,3
Resultat per aktie, kronor -0,07 -0,03
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER