Bildkälla: Stockfoto

Orgo Tech ökade både omsättning och förlust i andra kvartalet

Orgo Tech ökade både omsättning och förlust i andra kvartalet

Teknikbolaget Orgo Tech redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Omsättningen uppgick till 1,0 miljoner kronor (0,5), en ökning med 100 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -0,3 miljoner kronor (-0,1). Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (-0,01).

Kassa och bank var på 3,5 miljoner kronor vid utgången av perioden.

"Orgo Tech har haft ett finansiellt framgångsrikt kvartal där vi under både april och maj 2018 hade kraftiga omsättningsökningar gentemot respektive månad föregående verksamhetsår", kommenterar vd Mathias Palmkvist.

Under april 2018 hade bolaget en omsättningsökning om cirka 208 procent gentemot april 2017 och i maj 2018 var det en omsättningsökning om cirka 187 procent jämfört med maj 2017.

"Sammantaget har Orgo Tech under kvartalet tagit flera steg framåt och vi bedömer även att vi har en pipeline som ger oss förhoppningar om en god verksamhetsutveckling framöver", avslutar vd:n.

Orgo Tech, Mkr Q2-2018 Q2-2017 Förändring
Nettoomsättning 1,0 0,5 100,0%
Rörelseresultat -0,3 -0,1
Resultat före skatt -0,3 -0,1
Nettoresultat -0,3 -0,1
Resultat per aktie, kronor -0,03 -0,01
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER