Bildkälla: Stockfoto

Orgo Tech ökar förlusten i första kvartalet

Orgo Tech ökar förlusten i första kvartalet

Teknikbolaget Orgo Tech ökar förlusten i första kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol. Aktien handlas på Aktietorget sedan den 3 januari 2018.

Nettoomsättningen uppgick till 0,5 miljoner kronor (0,5).

Rörelseresultatet, resutlatet före skatt och nettoresultatet uppgick till -0,6 miljoner kronor (0,0). Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (0,00).

Kassa och bank var på 4,6 miljoner kronor per den 31 mars.

Bolaget har under kvartalet haft fokus på att utveckla den nya versionen av IMGO, vilken nu är redo för produktion och försäljning på global skala. Det har resulterat i att bolagets omsättning hänförlig till utveckling av optimerade IT-lösningar för kunder har minskat gentemot tidigare kvartal. Orgo Tech utvecklar dessa IT-lösningar för att skapa utrymme för ytterligare utveckling av IMGO.

Målet för Orgo Tech är att i framtiden vara marknadsledande inom bildoptimering och kringtjänster i Sverige. Bolagets målsättning är att ha en hög tillväxt samt att kraftigt öka antalet kunder de närmaste fem åren.

Bolagets målsättningar för 2018 är att:
* Nå 10 000 nedladdningar av IMGO på WordPress
* Teckna ett storkundsavtal och tio standardiserade kundavtal
* Rekrytera ytterligare medarbetare och vidareutveckla organisationen till mellan 10-15 medarbetare.

Orgo Tech, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 0,5 0,5 0,0%
Rörelseresultat -0,6 0,0
Resultat före skatt -0,6 0,0
Nettoresultat -0,6 0,0
Resultat per aktie, kronor -0,06 0,00

Länkar och källor:

media.finwire.com

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER