Bildkälla: Stockfoto

Orgo Tech ökar omsättning

Orgo Tech ökar omsättning

Teknikbolaget Orgo Tech redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen uppgick till 0,7 miljoner kronor (0,6), en ökning med 17 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -0,5 miljoner kronor (0,2). Resultat per aktie hamnade på -0,05 kronor (0,02).

"Det tredje kvartalet 2018 har nu avslutats och det är med nöjdhet jag blickar tillbaka på utvecklingen under kvartalet. Vi har bland annat lanserat en fotoapplikation för iPhone samt även lanserat en ny plattform för webbutveckling, marknadsföring samt drift av webbplatser och applikationer. Finansiellt har vi under det tredje kvartalet haft framgång genom ökad omsättning samt fler pågående projekt än vid motsvarande period föregående räkenskapsår", uppger vd Mathias Palmqvist i rapporten.

Orgo Tech-chefen skriver vidare att organisationen växte snabbt under våren och bolaget nådde under sommarmånaderna sin målbild. Under hösten har organisationen effektiviserats.

"Vi fokuserar därför i dagsläget på vår befintliga verksamhet och rekrytering av ytterligare medarbetare kommer att ske löpande när vi identifierar rätt personer med rätt kompetenser som vill växa med oss. Genom lanseringen av ORGOWEBB och vår fotoapplikation skapar vi dessutom ytterligare marknadssegment där vi kan växa. Jag ser mycket fram emot
vår fortsatta tillväxtresa", avslutar han sitt vd-ord.

Orgo Tech, Mkr Q3-2018 Q3-2017 Förändring
Nettoomsättning 0,7 0,6 16,7%
Rörelseresultat -0,5 0,2
Rörelsemarginal 33,3%
Resultat före skatt -0,5 0,2
Nettoresultat -0,5 0,2
Resultat per aktie, kronor -0,05 0,02
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER