Bildkälla: Stockfoto

Orgo Tech rapporterar oförändrade intäkter och ökad förlust i fjärde kvartalet

Orgo Tech rapporterar oförändrade intäkter och ökad förlust i fjärde kvartalet

Teknikbolaget Orgo Tech redovisar oförändrade intäkter och ökad förlust i fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen uppgick till 0,6 miljoner kronor (0,6).

Rörelseresultatet blev -0,6 miljoner kronor (-0,5).

Resultatet före och efter skatt var -0,7 miljoner kronor (-0,5). Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (-0,05).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019, i likhet med föregående år.

"Utfallet för helåret samt sista det kvartalet blev negativt vilket är en effekt av den kommunicerade strategin om att fokusera på intern produktutveckling som har lett till en minskad omsättning för helåret. Resultatet har även påverkats negativt av förvärvs- samt integrationskostnader i relation till köpet av Magemail. Vi har även under årets sista kvartal gjort en översyn av utestående kundfordringar och ur kommersiell synvinkel beslutat att kreditera belopp om cirka 200 000 kronor vilket lett till en negativ effekt på omsättningen samt resultatet för sista kvartalet", kommenterar vd Alexander Winqvist i bokslutskommunikén.

"2019 har således varit ett mycket nyttigt år för Orgo Techs utveckling då vi justerat bolagets fundament för att kunna verka agilt samt skapa förutsättningar att växa med lönsamhet. Orgo Tech besitter ett mycket kompetent team med relevanta produkter och verkar i ett ekosystem som konstant vidgas med nya möjligheter. Parallellt med fokus på produktutveckling pågår det ett ihärdigt arbete med att leta och utvärdera nya möjligheter till förvärv, både av produkter samt bolag och det är med stor entusiasm jag ser fram emot att fortsätta in i 2020 på inslagen bana", avslutar Alexander Winqvist.

Orgo Tech, Mkr Q4-2019 Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 0,6 0,6 0,0%
Rörelseresultat -0,6 -0,5
Resultat före skatt -0,7 -0,5
Nettoresultat -0,7 -0,5
Resultat per aktie, kronor -0,07 -0,05
Utdelning per aktie, kronor 0 0
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER