Bildkälla: Stockfoto

Orgo Tech redovisar lägre intäkter och oförändrad förlust i första kvartalet

Orgo Tech redovisar lägre intäkter och oförändrad förlust i första kvartalet

Teknikbolaget Orgo Tech redovisar lägre intäkter och en oförändrad förlust i första kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk till 0,3 miljoner kronor (0,5), en minskning med 40 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet, resultatet före och efter skatt blev -0,6 miljoner kronor (-0,6). Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,06).

"Orgo Tech har nu avslutat 2019 års första kvartal under vilket bolaget har genomgått ett effektiviseringsarbete för att öka flexibilitet i hur vi arbetar där största fokus legat på produktutveckling. Som tidigare kommunicerats har detta medfört en negativ effekt på Orgo Techs omsättning jämfört med korresponderande period för 2018 men vi har samtidigt framgångsrikt minskat bolagets totala kostnadsmassa för att på bästa sätt kunna anpassa bolagets intäkts- samt kostnadsstruktur för framtiden", kommenterar vd Alexander Winqvist i delårsrapporten. Han tillträdde vd-posten så nyligen som den 3 april.

Orgo Tech, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 0,3 0,5 -40,0%
Rörelseresultat -0,6 -0,6
Resultat före skatt -0,6 -0,6
Nettoresultat -0,6 -0,6
Resultat per aktie, kronor -0,06 -0,06
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER