Bildkälla: Stockfoto

Orgo Tech redovisar små förändringar av resultatet

Orgo Tech redovisar små förändringar av resultatet

Teknikbolaget Orgo Tech redovisar små förändringar av sitt resultat i det tredje kvartalet. Företaget tittar på ytterligare förvärv.

Omsättningen uppgick till 0,6 miljoner kronor (0,7), en minskning med 14 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -0,5 miljoner kronor (-0,5).

Resultatet före skatt var -0,5 miljoner kronor (-0,5).

Resultatet efter skatt blev -0,5 miljoner kronor (-0,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,05 kronor (-0,05).

Under kvartalet har bolaget tillträtt Magemail. Integrationen av verksamheten fortsätter och så även produktutvecklingen av Magemails e-postmarknadsföringsprodukt, skriver vd Alexander Winqvist i rapporten.

Orgo Tech-chefen uppger också att bolaget tittar på ytterligare förvärv.

"Parallellt med ovan pågår ett kontinuerligt utvärderingsarbete av potentiella förvärv vad avser kompletterande bolag och produkter och vi ser goda möjligheter till att fortsätta utveckla bolaget på inslagen bana. Som tidigare kommunicerat har Bolaget under den senaste tiden fört förhandlingar i relation till ingånget LOI avseende potentiellt förvärv av ett e-handelsbolag. Dessa
förhandlingar fortgår parallellt med ytterligare diskussioner med andra intressanta målbolag med ambitionen att hitta förvärv som bidrar till bästa möjliga värdeutveckling för Bolaget och dess aktieägare", skriver Winqvist.

Orgo Tech, Mkr Q3-2019 Q3-2018 Förändring
Nettoomsättning 0,6 0,7 -14,3%
Rörelseresultat -0,5 -0,5
Resultat före skatt -0,5 -0,5
Nettoresultat -0,5 -0,5
Resultat per aktie, kronor -0,05 -0,05
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER