Bildkälla: Stockfoto

Ovzon senarelägger satellituppskjutning, ska ta in nytt kapital - presenterar preliminära kvartalssiffror

Teknikbolaget Ovzon senarelägger ännu en gång lanseringen av sin satellit Ovzon 3, denna gång till juli-september 2023. I samband med det meddelar bolaget att de har bytt lanseringspartner från Arianespace till Spacex.

Förseningen har också inneburit att den totala kostnaden för satellitprojektet förväntas öka med cirka 25 miljoner dollar.

För att klara av uppsändningen har bolaget säkrat ytterligare finansiering. Detta dels genom en utökad lånefacilitet med P Capital Partners från 60 till 65 miljoner dollar, samt genom att flera av bolagets större aktieägare bekräftat intresse att delta aktier i en nyemission på 200 miljoner kronor. Ovzon väntas ge ut mer information om emissionen i närtid.

Slutligen har Ovzon också valt att offentliggöra preliminära siffror för det fjärde kvartalet i samband med beskedet om den försenade satellituppskjutningen.

Försäljningen uppgick till 101 miljoner kronor (73), vilket resulterade i ett rörelseresultat på -9 miljoner kronor (-29). Kassaflödet var -57 miljoner kronor (-59). Sammantaget var detta bolagets starkaste fjärde kvartal någonsin, uppges det.

“Under kvartalet har vi lyckats utnyttja all satellitkapacitet samt nyttjat vårt lager av mobila satellitterminaler på ett effektivt sätt”, kommenterar vd Per Norén.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER