I SAMARBETE MED PAPILLY AB (PUBL)
Bildkälla: Stockfoto

Papilly AB (publ) bjuder in till teckning av aktier

Papilly AB (publ) bjuder in till teckning av aktier

Papilly befinner sig i den absoluta slutfasen av en nyemission som stänger i morgon onsdag, 30 maj. Bolaget som arbetar med lösningar för att förebygga stress och psykisk ohälsa planerar efter avslutad nyemission att sprida sin digitala tjänst internationellt.

Papillys affärsidé är att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade digitala program som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att enkelt och effektivt förebygga och minska psykisk ohälsa, ett av vår tids mest utbredda problem. Stressrelaterade sjukdomar kostar samhället enorma pengar samtidigt som det orsakar stort lidande för de som drabbas.

Bolaget arbetar efter visionen att människor världen över ska få hjälp att uppnå ökat välmående och ett bättre liv. Missionen är att med stöd i forskning utveckla och tillhandahålla effektiva digitala program som till låg kostnad kan hjälpa många människor att nå ökat psykiskt välmående och förbättrad livskvalitet.

Forskningsbaserad digital lösning förebygger stress och mental ohälsa

Papillys forskningsbaserade digitala lösning gör det praktiskt möjligt att i stor skala förebygga stress och andra problem och därigenom vända utvecklingen. Programmet kan, utan begränsning i tid och rum, hjälpa många människor att nå ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Detta kommer att leda till att medarbetarna blir mer närvarande på sina arbetsplatser och på det sättet skapar mer resultat.

Papillys program är tillgängliga för både privatpersoner och företag. Bolaget kommer att arbeta med riktade insatser mot båda dessa kundsegment. Inledningsvis riktades marknadsinsatser främst mot stora företag med många anställda. I nuläget bearbetas i större utsträckning medelstora bolag med runt 250 anställda. I första hand tas kontakt med VD/ledning. Denna strategi har förkortat ledtiderna i säljprocessen betydligt.

Expansionsstrategi

Bolagets plan är att sprida tjänsten internationellt genom samarbete med väletablerade och lokalt verksamma partners och tydlig kommunikation med användarna. Lokala anpassningar behövs innan lansering sker på en ny marknad.

Efter lansering i Sverige planeras expansionen fortsätta internationellt med Norden, USA, UK, Tyskland, övriga europeiska länder och Australien som nästa steg. Pågående samarbeten med flera forskningsinstitut öppnar också nya nätverk och samarbetsmöjligheter.

VD har ordet

”Tack vare att kännedomen om vårt varumärke härigenom växte betydligt har vi och våra samarbetspartners idag inga svårigheter att boka möten med stora företag och organisationer. Vi tittar nu på möjligheterna att inrikta oss mot retailmarknaden. Vår målsättning är att det skall vara lika enkelt att gå in på ett apotek och köpa vårt stressprogram, vilket bevisligen får människor att stressa mindre, som att köpa huvudvärkstabletter.

Jag tror starkt på en spännande framtid där Papilly är ett av de företag som hjälper människor i Sverige, och så småningom även i andra länder, att stressa mindre och istället få mer balans i sina liv!”

Peter Ekmark, VD för Papilly (utdrag ur bolagets IM)

Papilly i filmformat - Låt inte stressen flytta in

Se en presentationsfilm om Papilly genom det inbäddade videoklippet nedan.

[arve url="https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=By25XzafANA" /]

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp
19 Mkr

Antal aktier i emissionen
146 788 152 aktier.

Pre-money värdering
2,73 Mkr

Pris per aktie
0,13 kronor

Teckningstid
2018-05-16 - 2018-05-30

Likviddag
Enligt avräkningsnota

Handel i aktien
Aktien handlas på Nasdaq OMX Firsth North

Tilldelning
Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Besök bolagets emissionssida

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Papilly AB (publ). Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER