Bildkälla: Stockfoto

Partytajm föreslår att Christian Kronegård väljs till ny ordförande

Aktieägarna i Partytajm, ett e-handelsföretag inom kalasprodukter, kallas till årsstämma den 15 juni i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Nyval föreslås av Alexander Winqvist och Christian Kronegård som styrelseledamöter. Christian Kronegård föreslås även väljas till ny styrelseordförande. Omval föreslås av styrelseledamöterna Mathias Palmqvist och Marcus Petersson.

Styrelsen föreslår att stämman ska besluta om en kvittningsemission på 10 miljoner kronor för att reglera skulder. Teckningskursen ska sättas till 5 procent rabatt mot aktiens stängningskurs den 14 juni. Emissionen tecknas av Robin Stenman, Robin Bäcklund, BGF Foundation, Christina Jansson, Anna Jansson, Gösta Jansson, Göran Wahlen, MBD Trading och Aggregate Media Fund X.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER