Bildkälla: Stockfoto

Peckas Naturodlingar genomför företrädesemission på 26,5 miljoner kronor

Fisk- och grönsaksodlingsbolaget Peckas Naturodlingar har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 26,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser upp till ett sammanlagt belopp om 13,25 miljoner kronor, motsvarande 50 procent av emississionsvolymen. Cirka 9,8 miljoner kronor av teckningsförbindelserna avses erläggas genom kvittning av fordringar mot bolaget

Syftet med företrädesemissionen är främst att genomföra övergången från livsmedelsproducent till systemleverantör och möjliggöra leveransen av bolagets första system, Peckas Compact, samt säkerställa att Peckas fortsätter ligga i framkant inom utveckling av akvaponisk livsmedelsproduktion. Därtill avser bolaget att stärka dess rörelsekapital för att möjliggöra fortsatt produkt- och sortimentutveckling.

Villkoren i nyemissionen är 1;2, vilket innebär att två befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 7,50 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25 november och första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 november. Teckningstiden löper från 1 december till 15 december och handel med teckningsrätter sker den 1 december till 11 december.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER