Bildkälla: Stockfoto

Peckas Naturodlingar ökar intäkterna samtidigt som förlusten steg i första kvartalet

Peckas Naturodlingar ökar intäkterna samtidigt som förlusten steg i första kvartalet

Fisk- och grönsaksodlingsbolaget Peckas Naturodlingar redovisar ökande intäkter samtidigt som förlusten steg i första kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 1,7 miljoner kronor (0,7), en ökning med 143 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -3,4 miljoner kronor (-1,4).

Resultatet före och efter skatt var -3,6 miljoner kronor (-1,5). Resultat per aktie hamnade på -0,86 kronor (-0,56).

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -4,5 miljoner kronor (-2,7) i första kvartalet.

"Vi har nu gått in i andra kvartalet 2019 och jag ser mycket positivt på framtiden och det värde vi kan erbjuda såväl konsumenter som aktieägare. Jag är också stolt över den fantastiska tillväxt och utveckling vi kunnat se på kort tid. Vi kommer att fortsätta att växa och vi ser en stor potential i att kunna erbjuda lokalt producerade råvaror genom vår kretsloppsodling. Med detta kommer vi att kunna leverera värde i flera år framöver samtidigt som vi bidrar till en hållbar utveckling för miljövänlig mat", kommenterar vd Elena Petukhovskaya i delårsrapporten.

Peckas Naturodlingar, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 1,7 0,7 142,9%
Rörelseresultat -3,4 -1,4
Resultat före skatt -3,6 -1,5
Nettoresultat -3,6 -1,5
Resultat per aktie, kronor -0,86 -0,56
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER