Bildkälla: Stockfoto

Pharmalundensis genomför en företrädesemission på 9,0 miljoner kronor

Forskningsbolaget Pharmalundensis har beslutat att genomföra en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 9,0 miljoner kronor före emissionskostnader på 0,2 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren innebär att en aktie berättigar till en uniträtt. Två uniträtter ger rätt att teckna en unit för 50 öre. Varje unit består av en nyemitterad aktie och en vederlagsfri teckningsoption.

Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 20 oktober och aktien handlas exklusive uniträtt den 23 oktober. Teckningstiden löper från 27 oktober till 10 november och handel med uniträtter sker den 27 oktober till 7 november.

Bolagets vd Staffan Skogvall kommer att teckna för minst 1 miljon kronor, motsvarande 11,1 procent av emissionsbeloppet.

Delårsrapporten för det tredje kvartalet tidigareläggs till 19 oktober, istället för den 16 november som tidigare har kommunicerats.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER