Bildkälla: Stockfoto

Pharmalundensis genomför nyemission på 7,1 miljoner kronor

Forskningsbolaget Pharmalundensis har beslutat att genomföra en nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigandet från årsstämman att emittera aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Annons

Varje befintlig aktie ger en uniträtt. 20 uniträtter ger rätt att teckna en unit. Varje unit består av tre nya aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner. Teckningskursen är 6 kronor per unit, vilket motsvarar 2 kronor per aktie.

Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 22 november och aktien handlas exklusive uniträtt den 25 unit. Teckningstiden löper från 29 november till 13 december och handel med uniträtter sker den 29 november till 11 december.

Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras initialt 7,1 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka förväntas bli 250 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare 4,7 miljoner kronor emissionskostnader.

Kapitaltillskottet ska användas för att finansiera bolagets projekt. Pharmalundensis har identifierat en ny, lovande testsubstans med gynnsamma kvicksilverbindande egenskaper. Substansen planeras att testas i kliniska studier på patienter med kroniskt trötthetssyndrom, kronisk bronkit och KOL. Målsättningen är att registrera effektiva läkemedel mot samtliga dessa sjukdomar inom 3-5 år.

Bolaget har vidare inlett försäljning av EWR-101 till företag inom kemi/biotech/läkemedel som använder evaporatorer för att rena miljöfarliga utsläpp. Apparaten bedöms kunna ge stora ekonomiska besparingar för dessa företag.

Marknadsföring av Ecofilter-systemet för rening av läkemedelsutsläpp från sjukvården pågår. Bolaget förväntas behöva sätta upp en demonstrationsenhet på ett sjukhus och genomföra ett klinisk test.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser